41/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou
ikona P
Číslo předpisu 41/2014 Sb.
Částka 17
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 26. 2. 2014
Rozeslán dne 18. 3. 2014
Platnost od 18. 3. 2014
Účinnost od 2. 4. 2014
Provádí předpis 361/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
Nařízením vlády se stanoví jiné návykové látky a jejich limitní hodnoty, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou.

Účinnost 2.4.2014.