377/2001 Sb. - Vyhláška o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu
ikona P
Číslo předpisu 377/2001 Sb.
Částka 143
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 17. 10. 2001
Rozeslán dne 31. 10. 2001
Platnost od 31. 10. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Platnost do 30. 11. 2007
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 366/2002 Sb.
Zrušen předpisem 280/2007 Sb.