111/2017 Sb. - Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území
ikona P
Číslo předpisu 111/2017 Sb.
Částka 40
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 27. 3. 2017
Rozeslán dne 5. 4. 2017
Platnost od 5. 4. 2017
Účinnost od 15. 4. 2017
Provádí předpis 2/1969 Sb., 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, a
  2. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se zrušuje vyhláška Okresního národního výboru v Prostějově ze dne 18. července 1974 o vyhlášení chráněných přírodních výtvorů "Růžičkův lom" a "Státní lom" u Čelechovic na Hané.