281/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 281/2020 Sb.
Částka 107
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 6. 2020
Rozeslán dne 23. 6. 2020
Platnost od 23. 6. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památky Mladá a stanoví se její bližší ochranné podmínky.