496/2003 Sb. - Sdělení o vydání TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii
ikona P
Číslo předpisu 496/2003 Sb.
Částka 160
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 18. 12. 2003
Rozeslán dne 31. 12. 2003
Platnost od 31. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Novelizován předpisem 49/2005 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Český statistický úřad vydává s účinností od 1. ledna 2004 TNM klasifikaci zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikaci nemocí pro onkologii.
Klasifikace TNM a klasifikace MKN-O-2 jsou shodné s TNM klasifikací zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikací pro onkologii, které byly zavedeny opatřením ČSÚ ze dne 11. prosince 2000 (uveřejněno v částce 2/2001 Sb.).
Platné znění klasifikace TNM je k dispozici knižně i na nosiči v elektronické podobě a klasifikace MKN-O-2 je k dispozici pouze v knižní podobě v Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 (P.O.BOX 60).
Účinnost 1.1.2004.