380/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 123/98 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/94 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 380/2009 Sb.
Částka 123
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 10. 2009
Rozeslán dne 30. 10. 2009
Platnost od 30. 10. 2009
Účinnost od 14. 11. 2009
Novelizuje předpis 200/1994 Sb., 123/1998 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a
  2. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

  • Změna zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
    Změny v ustanoveních:
  • §1, §2 (změny),
  • vkládají se nové §11a "Geoportál" až §11e "Ministerstvo životního prostředí" včetně poznámek pod čarou č. 12a a 12b,
  • vkládá se nový §15a "Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů" včetně nadpisu.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Povinný subjekt zajistí, aby u veškerých nově získaných a rozsáhle restrukturalizovaných prostorových dat a odpovídajících služeb založených na prostorových datech byla zajištěna interoperabilita do 2 let od přijetí technických požadavků, kterými Evropská komise stanoví technická opatření pro interoperabilitu Evropskou komisí. V případě ostatních prostorových dat a služeb založených na prostorových datech, jež jsou nadále využívány, zajistí povinný subjekt a jiný poskytovatel prostorových dat, aby byla zajištěna interoperabilita do 7 let od přijetí technických požadavků, kterými Evropská komise stanoví technická opatření pro interoperabilitu Evropskou komisí. Za nově získaná a rozsáhle restrukturalizovaná prostorová data a odpovídající služby založené na prostorových datech se rozumí taková prostorová data a služby, které povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostorových dat vytvořil nebo restrukturalizoval po přijetí technických požadavků stanovících technická opatření pro interoperabilitu Evropskou komisí.

Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona ve Sbírce zákonů
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

  • Změna v §2, §4 a §20 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 14.11.2009.