208/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
ikona P
Číslo předpisu 208/2015 Sb.
Částka 84
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 29. 7. 2015
Rozeslán dne 20. 8. 2015
Platnost od 20. 8. 2015
Účinnost od 4. 9. 2015
Provádí předpis 206/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
Předmět úpravy
Nařízení vlády zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje

  1. popis a obsah jednotlivých postupů posuzování shody, včetně dokumentace, která má být uchovávána u jednotlivých postupů posuzování shody, a postup výrobce a oznámeného subjektu u jednotlivých postupů posuzování shody,
  2. rozsah a popis dokumentace náležející k jednotlivým postupům posuzování shody,
  3. popis a náležitosti certifikátu EU přezkoušení typu a osvědčení o posouzení shody,
  4. vzor EU prohlášení o shodě.