488/2004 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český ráj
ikona P
Číslo předpisu 488/2004 Sb.
Částka 168
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 9. 2004
Rozeslán dne 15. 9. 2004
Platnost od 15. 9. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí stanoví vymezení hranic zón ochrany přírody na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj, které jsou upraveny zvláštním právním předpisem.
Účinnost 1.1.2005.