196/2018 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění
ikona P
Číslo předpisu 196/2018 Sb.
Částka 97
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 31. 8. 2018
Rozeslán dne 12. 9. 2018
Platnost od 12. 9. 2018
Účinnost od 1. 12. 2018
Provádí předpis 170/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Předmět úpravy

Vyhláška České národní banky upravuje podrobnosti náležitostí žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele a udělení akreditace k provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání, změnu udělené akreditace a prodloužení akreditace. Vyhláška dále upravuje formáty a další technické náležitosti žádostí.