200/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015
ikona P
Číslo předpisu 200/2016 Sb.
Částka 75
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 9. 6. 2016
Rozeslán dne 22. 6. 2016
Platnost od 22. 6. 2016
Účinnost od 7. 7. 2016
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Anotace

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015.
Energetický regulační úřad uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu podle údajů ke dni 31. prosince 2015 předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v České republice celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu, a celkovou spotřebu plynu v České republice v roce 2015:

  1. Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2015 činil 5 935 503.
  2. Celková spotřeba plynu v České republice v roce 2015 činila 80 890 931,494 MWh.