25/2010 Sb. - Nařízení vlády o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
ikona P
Číslo předpisu 25/2010 Sb.
Částka 8
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 11. 1. 2010
Rozeslán dne 28. 1. 2010
Platnost od 28. 1. 2010
Účinnost od 28. 1. 2010
Provádí předpis 221/1999 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
Nařízením vlády se stanoví orgán státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a počet vojáků z povolání v něm.
Služební úkoly obranného charakteru plní v Úřadu vlády České republiky jeden voják z povolání.

Účinnost 28.1.2010.