80/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 80/2013 Sb.
Částka 38
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 3. 2013
Rozeslán dne 3. 4. 2013
Platnost od 3. 4. 2013
Účinnost od 3. 4. 2013
Novelizuje předpis 586/1992 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Změna:

  • v §18 odst. 4 písm. e) se slova "a z jejich prvního prodeje" zrušují.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Pro povinnosti poplatníků plynoucí z titulu daně z příjmů za zdaňovací období počínající dnem 1. 1. 2013 nebo jeho část přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění tohoto zákona.

Účinnost změn 3.4.2013.