384/2015 Sb. - Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016
ikona P
Číslo předpisu 384/2015 Sb.
Částka 162
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ČÚZK
Přijat dne 16. 12. 2015
Rozeslán dne 28. 12. 2015
Platnost od 28. 12. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Provádí předpis 359/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech.
Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016.