39/2012 Sb. - Vyhláška o dispenzární péči
ikona P
Číslo předpisu 39/2012 Sb.
Částka 15
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 1. 2012
Rozeslán dne 7. 2. 2012
Platnost od 7. 2. 2012
Účinnost od 1. 4. 2012
Ruší předpis 386/2007 Sb.
Provádí předpis 372/2011 Sb.
Novelizován předpisem 318/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví podmínky a četnost dispenzárních prohlídek.
Dispenzární prohlídky provádějí poskytovatelé zdravotních služeb v takovém časovém rozmezí, které vyžaduje zdravotní stav pacienta, nejméně však jedenkrát ročně.
Nemoci, vady nebo stavy, u nichž se poskytuje dispenzární péče, a poskytovatelé, kteří provádějí dispenzární péči, se uvádějí v příloze k této vyhlášce.

§3 - Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 386/2007 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře, se zrušuje.

Účinnost 1.4.2012.