101/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 101/2016 Sb.
Částka 40
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 3. 2016
Rozeslán dne 6. 4. 2016
Platnost od 6. 4. 2016
Účinnost od 21. 4. 2016
Novelizuje předpis 518/2004 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Změny v ustanoveních:

  • §27 „Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §31 (změny),
  • Část osmá (§32 a §33) se včetně nadpisu zrušuje,
  • Příloha k vyhlášce se včetně nadpisu zrušuje.