172/2015 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení
ikona P
Číslo předpisu 172/2015 Sb.
Částka 70
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 1. 7. 2015
Rozeslán dne 10. 7. 2015
Platnost od 10. 7. 2015
Účinnost od 1. 8. 2015
Ruší předpis 320/2014 Sb.
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Novelizován předpisem 141/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva zemědělství upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie provozovateli potravinářského podniku v místě určení rozsah informačních povinností.
§3 - Zrušovací ustanovení