73/2004 Sb. - Nařízení vlády o zrušení lázeňského místa v obci Železnice
ikona P
Číslo předpisu 73/2004 Sb.
Částka 24
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 21. 1. 2004
Rozeslán dne 19. 2. 2004
Platnost od 19. 2. 2004
Účinnost od 20. 3. 2004
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Nařízením vlády se zrušuje lázeňské místo na území obce Železnice.
Účinnost 20.3.2004.