61/1957 Ú.l. - Vyhláška Ústřední rady odborů a státního úřadu sociálního zabezpečení ze dne 19. března 1957 o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení domáckých dělníků*)
Číslo předpisu 61/1957 Ú.l.
Částka 27
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška
Platnost do 30. 6. 1964
Novelizován předpisem 95/1968 Sb.
Zrušen předpisem 102/1964 Sb., 165/1979 Sb.