513/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví ochranná pásma zdroje přírodní minerální vody v Byňově a vymezují se konkrétní ochranná opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní minerální vody v Byňově)
ikona P
Číslo předpisu 513/2002 Sb.
Částka 178
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 11. 2002
Rozeslán dne 13. 12. 2002
Platnost od 13. 12. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Provádí předpis 164/2001 Sb.