92/1963 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody
ikona P
Číslo předpisu 92/1963 Sb.
Částka 52
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 12. 1963
Rozeslán dne 12. 12. 1963
Platnost od 12. 12. 1963
Účinnost od 1. 1. 1964
Ruší předpis 199/1957 Ú.l.
Provádí předpis 141/1961 Sb.