147/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 147/2020 Sb.
Částka 54
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 29. 3. 2020
Rozeslán dne 2. 4. 2020
Platnost od 2. 4. 2020
Účinnost od 2. 4. 2020
Provádí předpis 326/1999 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2019 ve výši 34 125 Kč činí pro období od 1. května 2020 do 30. dubna 2021 pro účely vydávání modrých karet průměrná hrubá roční mzda v České republice 409 500 Kč.