348/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 348/2007 Sb.
Částka 108
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 12. 2007
Rozeslán dne 21. 12. 2007
Platnost od 21. 12. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Novelizuje předpis 563/1991 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Změny:

  • §38a včetně poznámek pod čarou č. 8 a 8a - nové znění.

Účinnost změn 1.1.2008.