324/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 324/2020 Sb.
Částka 130
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 7. 2020
Rozeslán dne 22. 7. 2020
Platnost od 22. 7. 2020
Účinnost od 1. 8. 2020
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Nebesa a stanoví se její bližší ochranné podmínky.