527/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
ikona P
Číslo předpisu 527/2002 Sb.
Částka 182
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 18. 11. 2002
Rozeslán dne 18. 12. 2002
Platnost od 18. 12. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Novelizuje předpis 463/2000 Sb.