104/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 104/2002 Sb.
Částka 45
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 3. 2002
Rozeslán dne 29. 3. 2002
Platnost od 29. 3. 2002
Účinnost od 29. 3. 2002
Novelizuje předpis 37/1992 Sb.