185/1993 Sb. - Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
ikona P
Číslo předpisu 185/1993 Sb.
Částka 47
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 26. 5. 1993
Rozeslán dne 1. 7. 1993
Platnost od 1. 7. 1993
Účinnost od 1. 8. 1993
Platnost do 31. 3. 1998
Ruší předpis 16/1983 Sb.
Provádí předpis 99/1963 Sb.
Zrušen předpisem 63/1998 Sb.