67/2015 Sb. - Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
ikona P
Číslo předpisu 67/2015 Sb.
Částka 33
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 1. 4. 2015
Rozeslán dne 15. 4. 2015
Platnost od 15. 4. 2015
Účinnost od 1. 5. 2015
Ruší předpis 344/1991 Sb.
Provádí předpis 114/1995 Sb.
Novelizován předpisem 139/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.
Vyhláška Ministerstva dopravy stanoví pravidla plavebního provozu.
§107 - Zrušovací ustanovení