212/1997 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace
ikona P
Číslo předpisu 212/1997 Sb.
Částka 75
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 16. 7. 1997
Rozeslán dne 5. 9. 1997
Platnost od 5. 9. 1997
Účinnost od 5. 9. 1997
Provádí předpis 50/1976 Sb.