206/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 206/2011 Sb.
Částka 73
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 6. 2011
Rozeslán dne 19. 7. 2011
Platnost od 19. 7. 2011
Účinnost od 19. 7. 2011
Platnost do 17. 10. 2016
Novelizuje předpis 219/1995 Sb.
Zrušen předpisem 323/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • §3, §3d (změny),
  • §17 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12 až 13c zrušuje.

Účinnost změn 19.7.2011.