199/2009 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), přijatému Parlamentem dne 23.4.2008 a vrácenému prezidentem republiky dne 16.5.2008
ikona P
Číslo předpisu 199/2009 Sb.
Částka 58
Druh předpisu usnesení
Druh předpisu (podrobně) usnesení Poslanecké sněmovny
Přijat dne 17. 6. 2009
Rozeslán dne 29. 6. 2009
Platnost od 29. 6. 2009
Účinnost od 14. 7. 2009
Novelizuje předpis 198/2009 Sb.
Anotace

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), přijatému Parlamentem dne 23. dubna 2008 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. května 2008.
Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), přijatém Parlamentem dne 23. dubna 2008 a vráceném prezidentem republiky dne 16. května 2008.

Účinnost 14.7.2009.