296/2006 Sb. - O spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona o daních z příjmů (zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících) - úplné znění zákona č. 87/95 Sb.
Číslo předpisu 296/2006 Sb.
Částka 93
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 4. 1995
Rozeslán dne 15. 3. 2006
Platnost od 15. 3. 2006
Účinnost od 1. 4. 2006
Úplné znění pr. př. 87/1995 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících), jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících), jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 70/2006 Sb.