83/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 83/2015 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 3. 2015
Rozeslán dne 17. 4. 2015
Platnost od 17. 4. 2015
Účinnost od 1. 9. 2015
Novelizuje předpis 123/1998 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Změny v ustanoveních:

  • v §1 odst. 1, §10a odst. 6 písm. b), §11c odst. 7 a v §11e písm. b) a c) se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • §2, §11 až §11d, §12 (změny).