98/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv
ikona P
Číslo předpisu 98/2005 Sb.
Částka 29
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 9. 2. 2005
Rozeslán dne 28. 2. 2005
Platnost od 28. 2. 2005
Účinnost od 1. 3. 2005
Provádí předpis 91/1996 Sb., 110/1997 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a
  2. č. 91/1996 Sb., o krmivech.

Nařízením vlády se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv.
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv a úkoly, způsob a postupy předávání informací příslušných ústředních orgánů státní správy zapojených do systému rychlého varování.
Členy sítě v systému rychlého varování jsou Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, orgány ochrany veřejného zdraví, orgány veterinární správy, celní orgány, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zemědělství.

Účinnost 1.3.2005.