174/1946 Sb. - Vyhláška o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku
ikona P
Číslo předpisu 174/1946 Sb.
Částka 75
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 9. 1946
Rozeslán dne 27. 9. 1946
Platnost od 27. 9. 1946
Účinnost od 30. 9. 1946
Platnost do 31. 12. 1949
Provádí předpis 134/1946 Sb.
Novelizován předpisem 209/1946 Sb., 8/1948 Sb., 39/1949 Sb.
Zrušen předpisem 279/1949 Sb.