344/2006 Sb. - O šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) - úplné znění zákona č. 154/2000 Sb.
Číslo předpisu 344/2006 Sb.
Částka 106
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 5. 2000
Rozeslán dne 14. 4. 2006
Platnost od 14. 4. 2006
Účinnost od 14. 4. 2006
Úplné znění pr. př. 154/2000 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 130/2006 Sb.