414/1990 Sb. - Oznámení o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů pro některé pracovníky dopravy, u nichž častá změna místa výkonu práce vyplývá ze zvláštní povahy povolání
ikona P
Číslo předpisu 414/1990 Sb.
Částka 70
Druh předpisu oznámení
Druh předpisu (podrobně) oznámení ministerstva
Přijat dne 10. 9. 1990
Rozeslán dne 11. 10. 1990
Platnost od 11. 10. 1990
Účinnost od 11. 10. 1990
Platnost do 27. 4. 1992
Provádí předpis 65/1965 Sb.
Zrušen předpisem 119/1992 Sb.