ikona Pikona R
EU - 32013L0047 - SMĚRNICE KOMISE 2013/47/EU ze dne 2. října 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (Text s významem pro EHP)

Sestaveno k datu 22. 8. 2017
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
EU - 32013L0047 - SMĚRNICE KOMISE 2013/47/EU ze dne 2. října 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (Text s významem pro EHP)
ikona P
Celex 32013L0047
Sektor 3
Rok 2013
Deskriptor L
Pořadové čislo 47
Přijat 2. 10. 2013
Zveřejněn 3. 10. 2013
Skupiny 07.20.40.10 - Technické podmínky a bezpečnost