ikona Pikona R
45/2013 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
45/2013 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
ikona P
Číslo předpisu 45/2013 Sb. m. s.
Částka 28
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 31. 5. 2013
Rozeslán dne 26. 6. 2013
Platnost od 1. 6. 2013
Účinnost od 11. 7. 2013
Novelizován předpisem 33/2018 Sb. m. s., 18/2019 Sb. m. s.
Anotace

Nová mezinárodní smlouva.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. května 2013 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz.

Dohoda vstoupila v platnost dne 1. června 2013.