ikona Pikona R
9/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie

Sestaveno k datu 15. 2. 2020
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
9/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie
ikona P
Číslo předpisu 9/2020 Sb. m. s.
Částka 6
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 25. 5. 2011
Rozeslán dne 13. 2. 2020
Platnost od 1. 12. 2015
Účinnost od 1. 7. 2020
Anotace

Nová mezinárodní smlouva.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. května 2011 byla v Bruselu přijata Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie. Jménem České republiky byla Dohoda podepsána dne 25. května 2011 v Bruselu.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, dne 7. února 2012.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 2 dne 1. prosince 2015 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.