ikona Pikona R
309/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 7/19 ve věci návrhu na zrušení §259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Sestaveno k datu 3. 12. 2019
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
309/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 7/19 ve věci návrhu na zrušení §259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
ikona P
Číslo předpisu 309/2019 Sb.
Částka 131
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 30. 10. 2019
Rozeslán dne 26. 11. 2019
Platnost od 26. 11. 2019
Účinnost od 26. 11. 2019
Novelizuje předpis 134/2016 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu České republiky.

Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 7/19 dne 30. října 2019 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj), Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o návrhu Transparency International - Česká republika, o. p. s., se sídlem Sokolovská 260/143, Praha 8, zastoupené Pavlem Uhlem, advokátem, se sídlem Kořenského 15, Praha 5, na zrušení ustanovení §259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení a vlády a Veřejné ochránkyně práv jako vedlejších účastníků řízení,

takto:

Ustanovení §259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se ruší dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.