ikona Pikona R
EU - 31991L0671 - Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny (91/671/EHS)

Sestaveno k datu 22. 8. 2017
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
EU - 31991L0671 - Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny (91/671/EHS)
ikona P
Celex 31991L0671
Sektor 3
Rok 1991
Deskriptor L
Pořadové čislo 671
Přijat 16. 12. 1991
Zveřejněn 31. 12. 1991
Skupiny 07.20.40.10 - Technické podmínky a bezpečnost