ikona Pikona R
595/2006 Sb. - Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
595/2006 Sb. - Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
ikona P
Číslo předpisu 595/2006 Sb.
Částka 188
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 12. 12. 2006
Rozeslán dne 27. 12. 2006
Platnost od 27. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Ruší předpis 63/1998 Sb.
Provádí předpis 99/1963 Sb.
Novelizován předpisem 91/2019 Sb., 62/2020 Sb., 289/2022 Sb., 466/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
Nařízením vlády se stanoví způsob výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a částka, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení.
Nařízení vlády č. 63/1998 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), se zrušuje.

Účinnost 1.1.2007.