ikona Pikona R
EU - 32012L0036 - SMĚRNICE KOMISE 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (Text s významem pro EHP)

Sestaveno k datu 22. 8. 2017
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
EU - 32012L0036 - SMĚRNICE KOMISE 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (Text s významem pro EHP)
ikona P
Celex 32012L0036
Sektor 3
Rok 2012
Deskriptor L
Pořadové čislo 36
Přijat 19. 11. 2012
Zveřejněn 20. 11. 2012
Skupiny 07.20.40.10 - Technické podmínky a bezpečnost