ikona Pikona R
361/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
361/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
ikona P
Číslo předpisu 361/2014 Sb.
Částka 143
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 12. 2014
Rozeslán dne 31. 12. 2014
Platnost od 31. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení §2 odst. 2 až 4 nabývají účinnosti dne 1.4.2015 a ustanovení §2 odst. 3 písm. a), pokud jde o cukrovou řepu, nabývá účinnosti dne 1.9.2015.
Opraven předpisem REG 15003001
Provádí předpis 235/2004 Sb.
Novelizován předpisem 155/2015 Sb., 11/2016 Sb., 296/2016 Sb., 228/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Předmět úpravy
Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.