E-mail MiniBulletin č. 5/2019

EPIS®

Týdenní MiniBulletin
5. vydání roku 2019

1) Právní předpisy rozeslané v období od 26. 01. 2019 do 01. 02. 2019
  • 27/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění (detail)
  • 26/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní (detail)
  • 25/2019 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky (detail)
  • 24/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019 (detail)
  • 23/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019 (detail)
  • 22/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže (detail)
  • 6/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz (detail)
  • 5/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny (detail)
2) Daňové a některé další povinnosti následujícího týdne
08. 02. 2019
  • Zdravotní pojištění - Odvod zálohy na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc leden 2019.
3) Naše nabídka
Registr právních předpisů a Daňový kalendář jsou nyní přistupné bezplatně! Vše na www.epis.cz.

Sledujte nás:
Facebook Youtube

Toto obchodní sdělení je zasílané společností GRAND s.r.o. na základě udělení Vašeho souhlasu.