E-mail MiniBulletin č. 4/2019

EPIS®

Týdenní MiniBulletin
4. vydání roku 2019

1) Právní předpisy rozeslané v období od 19. 01. 2019 do 25. 01. 2019
 • 21/2019 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny (detail)
 • 20/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny (detail)
 • 19/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 42/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města (detail)
 • 18/2019 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (detail)
 • 17/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019 - 2025 II, FIX % (detail)
 • 16/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2018 sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (detail)
 • 4/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 74/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže (detail)
 • 3/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016 (detail)
 • 2/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách (detail)
2) Daňové a některé další povinnosti následujícího týdne
31. 01. 2019
 • Daň silniční - Podání daňového přiznání a zaplacení dnedoplatku na dani za rok 2018.
 • Nemocenské pojištění OSVČ - Platba pojistného za leden 2019. Osoba samostatně výdělečně činná má lhůtu pro zaplacení záloh a pojistného celý leden 2019. Dlužné pojistné na nemocenské pojištění může OSVČ doplatit ještě do konce února 2019 bez sankce (bez penalizace nebo bez ukončení nemocenského pojištění).
 • Daň z nemovitých věcí - Podání daňového přiznání za rok 2019.
 • Biopaliva - Hlášení dle §19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
01. 02. 2019
 • Daň z příjmů - Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc prosinec 2018. Odvod zajištění daně za měsíc prosinec 2018.
3) Naše nabídka
Registr právních předpisů a Daňový kalendář jsou nyní přistupné bezplatně! Vše na www.epis.cz.

Sledujte nás:
Facebook Youtube

Toto obchodní sdělení je zasílané společností GRAND s.r.o. na základě udělení Vašeho souhlasu.