E-mail MiniBulletin č. 3/2019

EPIS®

Týdenní MiniBulletin
3. vydání roku 2019

1) Právní předpisy rozeslané v období od 12. 01. 2019 do 18. 01. 2019
 • 15/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů (detail)
 • 14/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III (detail)
 • 13/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II (detail)
 • 12/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I (detail)
 • 11/2019 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem (detail)
 • 10/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat (detail)
 • 9/2019 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu (detail)
 • 8/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny (detail)
 • 7/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (detail)
 • 6/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (detail)
2) Daňové a některé další povinnosti následujícího týdne
21. 01. 2019
 • Daň z příjmů - Odvod záloh daně ze závislé činnosti a funkčních požitků za měsíc prosinec 2018. Platba záloh pro poplatníky, kteří mají povinnost platit zálohy.
 • Sociální pojištění - Odov zálohy na sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc prosinec 2018. Odvod sociálního pojištění za zaměstnance za měsíc prosinec 2018.
 • Zdravotní pojištění - Odvod zdravotního pojištění za zaměstnance za měsíc prosinec 2018.
 • Nemocenské pojištění - Odvod pojistného na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných za prosinec 2018.
 • Pojistné - Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2018.
24. 01. 2019
 • Spotřební daň - Splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu).
25. 01. 2019
 • Daň z přidané hodnoty - Podání daňového přiznání a zaplacení daně za měsíc prosinec 2018 pro měsíční plátce. Podání daňového přiznání a zaplacení daně za čtvrté čtvrtletí roku 2018 pro čtvrtletní plátce. Podání souhrnného hlášení za měsíc prosinec 2018 nebo za čtvrté čtvrtletí roku 2018. Výpis z evidence za prosinec 2018 a za čtvrté čtvrtletí 2018.
 • Spotřební daň - Podání daňového přiznání za měsíc prosinec 2018. Dňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok).
 • Energetické daně - Podání daňového přiznání za měsíc prosinec 2018. Splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018.
3) Naše nabídka
Registr právních předpisů a Daňový kalendář jsou nyní přistupné bezplatně! Vše na www.epis.cz.

Sledujte nás:
Facebook Youtube

Toto obchodní sdělení je zasílané společností GRAND s.r.o. na základě udělení Vašeho souhlasu.