E-mail MiniBulletin č. 2/2019

EPIS®

Týdenní MiniBulletin
2. vydání roku 2019

1) Právní předpisy rozeslané v období od 05. 01. 2019 do 11. 01. 2019
  • 5/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku (detail)
  • 4/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (detail)
  • 3/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (detail)
  • 2/2019 Sb. - Vyhláška o evidenci krytých bloků (detail)
  • 1/2019 Sb. - Nařízení vlády o oborech státní služby (detail)
  • 1/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu (detail)
2) Daňové a některé další povinnosti následujícího týdne
20. 01. 2019
  • Daň z přidané hodnoty - Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS.
3) Naše nabídka
Registr právních předpisů a Daňový kalendář jsou nyní přistupné bezplatně! Vše na www.epis.cz.

Sledujte nás:
Facebook Youtube

Toto obchodní sdělení je zasílané společností GRAND s.r.o. na základě udělení Vašeho souhlasu.