E-mail MiniBulletin č. 52/2018

EPIS®

Týdenní MiniBulletin
52. vydání roku 2018

1) Právní předpisy rozeslané v období od 22. 12. 2018 do 28. 12. 2018
 • 334/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů (detail)
 • 333/2018 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (detail)
 • 332/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb. (detail)
 • 331/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (detail)
 • 330/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (detail)
 • 329/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (detail)
 • 328/2018 Sb. - Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových (detail)
 • 327/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod (detail)
 • 326/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb. (detail)
2) Daňové a některé další povinnosti následujícího týdne
31. 12. 2018
 • daň z příjmů - Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018.
02. 01. 2019
 • Daň z příjmů - Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc listopad 2018. Odvod zajištění daně za měsíc listopad 2018.
3) Naše nabídka
Registr právních předpisů a Daňový kalendář jsou nyní přistupné bezplatně! Vše na www.epis.cz.

Sledujte nás:
Facebook Youtube

Toto obchodní sdělení je zasílané společností GRAND s.r.o. na základě udělení Vašeho souhlasu.