E-mail MiniBulletin č. 47/2018

EPIS®

Týdenní MiniBulletin
47. vydání roku 2018

1) Právní předpisy rozeslané v období od 17. 11. 2018 do 23. 11. 2018
 • 264/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (detail)
 • 263/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců (detail)
 • 262/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce (detail)
 • (detail)
 • 50/2018 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (detail)
 • 49/2018 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2018 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené (detail)
2) Daňové a některé další povinnosti následujícího týdne
26. 11. 2018
 • spotřební daň - Daňové přiznání za říjen 2018.
 • spotřební daň - Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2018 (pokud vznikl nárok).
 • energetické daně - Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2018.
 • spotřební daň - Splatnost daně za září 2018 (pouze spotřební daň z lihu).
 • daň z přidané hodnoty - Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční plátce DPH.
 • daň z přidané hodnoty - Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, kteří dodávají zboží do JČS.
 • daň z přidané hodnoty - Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou měsíčními či kvartálními plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci.
30. 11. 2018
 • daň z nemovitých věcí - Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč).
 • daň z příjmů - Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2018.
3) Naše nabídka
Registr právních předpisů a Daňový kalendář jsou nyní přistupné bezplatně! Vše na www.epis.cz.

Sledujte nás:
Facebook Youtube

Toto obchodní sdělení je zasílané společností GRAND s.r.o. na základě udělení Vašeho souhlasu.